Greenwind ผู้ชายผู้หญิงแว่นตาปั่นจักรยานจักรยานบนถนน MTB แว่นกันแดดปกป้อง UV แว่นตาขี่จักรยานสีดำ + สีแดง

รีวิว Greenwind ผู้ชายผู้หญิงแว่นตาปั่นจักรยานจักรยานบนถนน MTB แว่นกันแดดปกป้อง UV แว่นตาขี่จักรยานสีดำ + สีแดง สีกรอบแว่น : สีขาว + สีฟ้า ขนาดแว่น : ไซส์เดียว

Greenwind ผู้ชายผู้หญิงแว่นตาปั่นจักรยานจักรยานบนถนน MTB แว่นกันแดดปกป้อง UV แว่นตาขี่จักรยานสีดำ + สีแดง

Greenwind ผู้ชายผู้หญิงแว่นตาปั่นจักรยานจักรยานบนถนน MTB แว่นกันแดดปกป้อง UV แว่นตาขี่จักรยานสีดำ + สีแดง เด็ก

นาฬิกา แว่นตาและเครื่องประดับ Greenwind ผู้ชายผู้หญิงแว่นตาปั่นจักรยานจักรยานบนถนน MTB แว่นกันแดดปกป้อง UV แว่นตาขี่จักรยานสีดำ + สีแดง

ราคาก่อนใช้ส่วนลด 83THB

No Brand
  *** จักรยานจักรยานแว่นกันแดดกีฬา ***
  *** แว่นตาปั่นจักรยานแว่นตาขี่จักรยานสำหรับผู้หญิง/ผู้ชายแว่นกันแดดกีฬากลางแจ้ง UV400 เลนส์ใหญ่แว่นตาแว่นตากันแดด

  ฟังก์ชั่น: ป้องกันรังสียูวีเอป้องกัน UVB
  ความสูงของเลนส์: 5.9 ซม
  ความกว้างเลนส์: 7.6 ซม.
  วัสดุกรอบ: อะซิเตท
  พลาสติกวัสดุของเลนส์:
  คุณลักษณะเลนส์ออพติคอล: 400uv

ข้อมูลสินค้า Greenwind ผู้ชายผู้หญิงแว่นตาปั่นจักรยานจักรยานบนถนน MTB แว่นกันแดดปกป้อง UV แว่นตาขี่จักรยานสีดำ + สีแดง

จักรยานจักรยานแว่นกันแดดกีฬา
แว่นตาปั่นจักรยานแว่นตาขี่จักรยานสำหรับผู้หญิง/ผู้ชายแว่นกันแดดกีฬากลางแจ้ง UV400 เลนส์ใหญ่แว่นสายตา
ฟังก์ชั่น: ป้องกันรังสียูวีเอป้องกัน UVB
ความสูงของเลนส์: 5.9 ซม
ความกว้างเลนส์: 7.6 ซม.
วัสดุกรอบ: อะซิเตท
พลาสติกวัสดุของเลนส์:
คุณลักษณะเลนส์ออพติคอล: 400uv


รีวิว นาฬิกา แว่นตาและเครื่องประดับ,รีวิว แว่นตา New,รีวิว เด็ก,รีวิว แว่นตาแฟชั่น,รีวิว ,คะแนนสินค้า0,คะแนนร้านค้า 78